Payday loan

Artikler

Marecom medlem i PIANC

logo120

Organisasjonen består av eksperter innenfor konstruksjon, bygging og drift av infrastruktur knyttet til sjøtransport. Målet er å utveksle erfaringer og studier innenfor kosteffektiv og bærekraftig infrastruktur. Dette vil hovedsakelig dreie seg om kaier, havner, moloer, terminaler, osv. Erosjonssikring er et av områdene det jobbes med, og Marecom AS har derfor valgt å melde seg inn i organisasjonen.

PIANC publiserer en rekke artikler og studier innenfor området maritim infrastruktur. Du kan lese mer om organisasjonen her: www.pianc.org