Payday loan

Kaier og pirer

De kraftige sidepropellene gjør størst erosjonsskade på kaiene.

Størst erosjonsskade gjør de kraftige sidepropellene som brukes når skipene legger til og fra kaien.

Les mer..

Pilarer og bredder

erosjonssikring-av-elver

Sikring av pilarer, kulverter, elvebredder og andre områder som utsettes for erosjon fra strømmende vann.

Les mer..

Analyse og prosjektering

erosjonssikring-analyse

Kartlegging av bunnforhold, vannstrømmer og tilstand på kaianlegg. Utarbeidelse av rapport, og forslag til erosjonssikringstiltak.

Les mer..

Mattress-text nor

Erosjonssikring av løsmasse rundt betongkonstruksjoner i havet

Vi leverer løsning for sikring av løsmasse i skråninger, rundt pilarer og andre utsatte steder der betongkonstruksjoner står i eller ved havet.

Det vil ofte gjelde kaier, men kan også gjelde broer, moloer, osv.

Den tekniske løsningen er bruk av en fleksibel stålarmert betongmadrass som tilpasses det enkelte sted. Betongmatten dekker det utsatte området, og vil stoppe all erosjon permanent.

Aktuelt fra Marecom